Privacyverklaring

Algemeen

Zonder Clubdoel leden kunnen wij geen onderzoeken uitvoeren. Onze panelleden zijn kortom cruciaal voor alle activiteiten die wij ondernemen. Van panelleden wordt gevraagd om gegevens af te staan als zij zich inschrijven en wanneer zij aan onderzoek deelnemen. Het is voor ons dus cruciaal dat wij, in het belang van onze panelleden, uiterst zorgvuldig omgaan met deze gegevens. In deze privacyverklaring wordt op een eenvoudige en duidelijke manier verwoord hoe met de gegevens van Clubdoel leden wordt omgegaan.

Clubdoel houdt zich volledig aan de regels en gedragscodes van zowel nationale (MarktOnderzoeksAssociatie) als internationale (Esomar) organisaties op het gebied van marktonderzoek en de daarbij behorende regels op het gebied van privacy en beveiliging van persoonsgegevens.

Al deze regels garanderen dat u als panellid de volledige zekerheid heeft dat Clubdoel uiterst zorgvuldig met uw (persoonlijke) gegevens omgaat. Om dit kracht bij te zetten, hebben we hieronder nog een aantal zaken nader toegelicht.

Uw gegevens zijn veilig

Clubdoel gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Alle gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers of bevinden zich in een beveiligde webomgeving achter een firewall. Vertrouwelijke informatie is wel toegankelijk voor medewerkers van Clubdoel, maar ook enkel voor die medewerkers die zich bezig houden met het verwerken van de onderzoeksdata of die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het Clubdoel panel. Alle medewerkers hebben zich bij ondertekening van het arbeidscontract geconformeerd aan een geheimhoudingsbeding. Het is voor medewerkers kortom volstrekt verboden om dergelijke gegevens openbaar te maken of zonder uw toestemming te verstrekken aan derden.

Bij sommige onderzoeken komen de gegevens binnen op servers van externe onderzoeksbureaus. Clubdoel leden worden bij dergelijke onderzoeken uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek dat is geprogrammeerd door dit externe bureau. Deze externe bureaus zijn bij het tekenen van het contract ter uitvoering van het onderzoek verplicht om de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren en de regels in acht te nemen.

Als u lid bent geworden van Clubdoel vanuit een campagne van onze partners of vanuit uw sportclub, dan kunnen gegevens worden uitgewisseld met deze partij, u bent daar immers al bekend. De reden om gegevens uit te wisselen is ofwel om uw gegevens aan te vullen ofwel u te belonen voor uw deelname aan een (vragenlijst) onderzoek.

Uw privacy is gegarandeerd

Clubdoel voert diverse onderzoeken uit en verzamelt daarmee gegevens van deelnemers. Het betreft hier niet alleen online onderzoek, maar ook andere soorten marktonderzoek. Clubdoel is de enige eigenaar van de persoonsgegevens behorend bij het Clubdoel panel en zal deze nooit openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met derden, zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Op www.Clubdoel.nl is een pagina ingericht waarop prijswinnaars voor diverse onderzoeken worden weergegeven. Deze gegevens plaatsen wij enkel als de betreffende prijswinnaar hier toestemming voor heeft gegeven. Clubdoel geeft geen gehoor aan verzoeken van derden om de identiteit van deelnemers of de persoonlijke data van deelnemers kenbaar te maken of prijs te geven, tenzij ze daar gerechtelijk toe wordt verplicht.

Alle gegevens die panelleden ons verstrekken door deelname aan onderzoeken worden vanzelfsprekend enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Door lid te worden van Clubdoel geeft u toestemming om uw gegeven antwoorden te verstrekken aan de klant. Deze gegevens zullen echter nimmer aan andere partijen verstrekt worden. Tevens zullen de door panelleden gegeven antwoorden volstrekt anoniem behandeld worden. De gegevens worden niet gerapporteerd op persoonsniveau. Het door derden herleiden van gegeven antwoorden naar het betreffende panellid is kortom niet mogelijk.

Ook in het geval van onderzoeken waarbij Clubdoel leden gevraagd worden om deel te nemen aan een onderzoek waarbij de data wordt geregistreerd bij een extern bureau garandeert Clubdoel dat de antwoorden volledig anoniem behandeld zullen worden. Een deelnemer zal in dergelijke onderzoeken nimmer persoonsgegevens hoeven in te vullen. Tevens zal Clubdoel nooit achteraf persoonsgegevens verstrekken aan het externe bureau.

Uw deelname is volledig vrijwillig

Lid zijn van Clubdoel betekent niet dat u verplicht bent om deel te nemen aan de onderzoeken. De uitnodigingen die per e-mail aan u gestuurd worden, dienen enkel als een verzoek tot deelname. U mag vervolgens deelnemen, maar het hoeft niet. Panelleden die niet deelnemen aan een onderzoek naar aanleiding van de verstuurde uitnodiging, kunnen enige dagen later wel nog een herinnering tot deelname ontvangen. In de meeste gevallen zal op basis van de eerste uitnodiging het vereiste resultaat worden gerealiseerd.

Gebruik van Cookies

Gebruik van cookies in het algemeen.

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer/mobiel/tablet of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Clubdoel kan sessie- en blijvende cookies voor verschillende doeleinden gebruiken, zoals het leveren van een betere vragenlijst-ervaring, kwaliteitscontrole en ten behoeve van de beloning voor deelname. Bij vragenlijsten die door Clubdoel zelf worden geprogrammeerd, wordt gebruik gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat u slechts eenmaal aan het onderzoek deel kunt nemen. Aan uw deelname wordt een sessienummer gekoppeld en op elk sessienummer kan slechts eenmaal worden deelgenomen. Het kan voorkomen dat bij deelname aan een vragenlijst (HTML) van een extern onderzoeksbureau ook gebruik wordt gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat iemand slechts eenmaal kan deelnemen. Clubdoel wil benadrukken dat deze cookies niet gebruikt worden om andere persoonlijke informatie in vast te leggen. Deze cookies worden enkel gebruikt om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures, in dit geval de eenmalige deelname, te vergemakkelijken. U kunt cookies altijd weigeren door de instellingen van uw internetprogramma (browser) aan te passen. Informatie in een cookie zal nooit worden gekoppeld aan privacygevoelige informatie.

Gebruik van cookies ten behoeve van onderzoek naar de effectiviteit van internetreclame.

In verband met onderzoek naar de effectiviteit van internetreclame, kunt u deelnemen aan vragenlijsten over specifieke internet advertenties die Clubdoel voor haar klanten test. Om het voltooien van deze vragenlijsten te vergemakkelijken kan Clubdoel of een technologie partner cookies schrijven, plaatsen of lezen. Deze (externe) cookie technologieën kunnen op verschillende locaties, zoals Clubdoel's servers of systemen geschreven, geplaatst of gelezen worden. Als u deelneemt, zal uw unieke identificatie code binnen de (externe) cookie technologie worden opgeslagen waardoor Clubdoel in staat wordt gesteld om u opnieuw te benaderen met vragen over de internet advertenties. Clubdoel maakt gebruik van de (externe) cookie technologie om te bepalen of u een internet advertentie gezien heeft, erop geklikt heeft of er op een andere wijze mee in contact bent geweest. Als u met een internet advertentie heeft “gecommuniceerd”, dan zal Clubdoel of haar technologie partner uw unieke identificatie code gebruiken om te bepalen of u in aanmerking komt voor het onderzoek naar de effectiviteit van de internetreclame. Indien dat het geval is, biedt Clubdoel u de mogelijkheid om een vragenlijst over de internet advertenties in te vullen.

Vanaf 1 november 2015 biedt Clubdoel een separate opt-in voor deelname aan onderzoek naar de effectiviteit van internetreclame. Als u voor 1 november 2015 lid bent geworden van Clubdoel en niet langer wilt deelnemen aan onderzoek naar de effectiviteit van internetreclame, volg dan de opt-out procedure.

Kennisgeving inzake cookies: Clubdoel respecteert uw privacy. Voor cookies die worden geplaatst in verband met onderzoek naar de effectiviteit van internetreclame wordt een opt-out procedure aangeboden. Voor deze cookies kunt u voor een opt-out kiezen door op de hieronder verstrekte link te klikken of door naar de website te gaan en de opt-out instructies op te volgen.

Het beheer van uw gegevens

In deze privacyverklaring is al aangegeven dat uw deelname aan de onderzoeken geheel vrijblijvend is. Dit geldt natuurlijk ook voor uw lidmaatschap van het Clubdoel panel. Zowel via de www.Clubdoel.nl als via alle uitnodigingen die u ontvangt per e-mail kunt u zich eenvoudig uitschrijven voor het Clubdoel panel. Wanneer u zich uitschrijft, worden al uw persoonsgegevens definitief verwijderd, zodat u na uitschrijving niet meer benaderd kunt worden voor nieuwe onderzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Clubdoel behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen, aan te vullen of te wijzigen. Iedere aanvulling zal worden gepubliceerd op deze pagina. Daarnaast zal Clubdoel melding maken van een wijziging op de homepage.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Clubdoel. U kunt hiervoor het beste een e-mail sturen naar onderzoek@clubdoel.nl.